Projekt współfinansowany przez UE

 
W 2010 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna STYL-DENT Sylwia Kałuża zrealizował projekt pn. „Zakup sprzętu stomatologicznego do świadczenia specjalistycznych usług przez NZOZ Przychodnia Stomatologiczna STYL-DENT w Gliwicach” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet I.
Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”.

 

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna STYL-DENT w Gliwicach.

W wyniku realizacji projektu zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny, tj.:

-zabiegowy mikroskop stomatologiczny

-aparat RTG pantomograficzny z cefalostatem

-system radiografii cyfrowej

-zestaw do endodoncji

-komputerowy system znieczuleń.

 

Wartość całkowita projektu wyniosła: 239.728,15 zł, z czego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: 134.382,19 zł

 

 

 

Poprzez wdrożenie przedsięwzięcia zapewniamy naszym Klientom NOWE USŁUGI wykonywane nowoczesnym sprzętem medycznym:

 

1. usługi przy zastosowaniu zabiegowego mikroskopu  stomatologicznego, który umożliwia nawet 20-krotne powiększenie, zwiększające precyzję pracy, lokalizację, skuteczną diagnozę oraz bardzo dokładne leczenie.

2. badanie radiologiczne przy wykorzystaniu aparatu RTG pantomograficznego z cefalostatem wykonywane w celu postawienia prawidłowej diagnozy,oceny dotychczasowego leczenia i planowania kolejnych zabiegów.Cefalostat umożliwia wykonywanie zdjęć niezbędnych w leczeniu ortodontycznym.

3. zastosowanie  systemu radiografii cyfrowej- współpracującego z aparatem RTG,gdzie zamiast kliszy stosuje się czujnik cyfrowy,który wraz ze specjalnym oprogramowaniem umożliwia zobrazowanie zdjęcia na ekranie monitora komputerowego,jak również pozwala zarchiwizować zdjęcia na płycie CD.Czas oczekiwania na zdjęcie to zaledwie kilka sekund.Dużą zaletą radiografii cyfrowej,bardzo istotną dla pacjenta,jest redukcja dawki promieniowania.

4. zabiegi świadczone przy użyciu nowoczesnego zestawu do endodoncji, który gwarantuje bezpieczną, prostą i intuicyjną obsługę na dużym ekranie dotykowym.

5. bezbolesne znieczulenia poprzez zastosowanie komputerowego systemu znieczuleń.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby

www.rpo.silesia-region.pl